Afgelopen december (2014) heb ik bij Henk een vijftal coaching sessies gehad. Met deze loopbaansessies wou ik duidelijk krijgen wat mijn competenties zijn, in welke gebieden liggen mijn interesses qua werk, wat zijn mijn doelen en als laatste sessie een sollicitatietraining. De sessies verliepen gemoedelijk. Henk luisterde aandachtig naar mijn verhalen, stelde scherpe vragen en gaf mij daarmee het gevoel dat hij geïnteresseerd is en actief met mij mee dacht, waar bijvoorbeeld mijn competenties liggen. Het eindresultaat mag er wezen! Ik heb nu een duidelijk rapport, waarin per sessie, zelfs per competentie, staat uitgewerkt wat we hebben besproken en wat het advies is dat Henk mij daarbij geeft. De adviezen zijn duidelijk, en geven stof tot nadenken over wat ik wil en hoe ik dit kan bereiken. Ik heb dankzij deze sessies, nu duidelijk voor ogen wat ik wil en vooral ook hoe ik dit kan bereiken. Ik kan alleen maar zeggen, dank je wel, Henk