Studie-advies

Geef je toekomst de juiste richting

Een goed studieadvies is nodig om je toekomst een juiste richting te geven.

Recent onderzoek heeft uitgewezen dat meer dan 30% van de studenten de verkeerde studiekeuze maakt en daardoor binnen 3 maanden alweer stopt. Een gebrek aan onderzoek naar, en verdieping in de werkelijke interesses en keuzemogelijkheden van een student liggen hier vaak aan ten grondslag. Ze volgen te snel een eerste indruk, of volgen vrienden en bekenden in hun studiekeuze. Ook kiezen ze vaak op basis van werkgelegenheid of inkomen, terwijl ze met de inhoud van de studie weinig bekend zijn of zelfs niks hebben. Door het missen van een passende aansluiting nemen het plezier en interesse in de gekozen richting dan snel af. Vaak al binnen een paar maanden.

Stoppen is dan veelal de enige optie. Afgezien van tijdsverlies en onnodige kosten, wordt ook de motivatie om te studeren hierdoor beduidend minder. Een gedegen onderzoek naar eigen interesses en mogelijke studies kan dit voorkomen. Hier wil ik je graag bij helpen.
Wat ook kan gebeuren is dat je denkt de goede richting te hebben gekozen maar de studie toch niet lekker loopt. Vanuit mijn eigen achtergrond kan ik over beide situaties meepraten. Ik weet hoe het voelt en hoe vervelend dit is. Dit neem ik mee in mijn coaching. Iets wat voor jou als student, of zoeker van de juiste studierichting, fijn is. De gedeelde ervaring zal je sterken in dat je niet de enige bent en ik kan samen met jou op zoek naar wat wel bij je past.

Op weg naar de toekomst

We onderzoeken samen waar de mogelijke onzekerheid en twijfels vandaan komen en hoe ik je verder kan helpen. Onderdelen die hierbij langs kunnen komen zijn:

  • Het ontdekken van studiebelemmeringen en deze bespreekbaar maken
  • Het houden van coaching- en reflectiegesprekken
  • Zorgen voor, en sturen op, de voortgang
  • Kijken naar de inzet van mogelijke hulpmiddelen zoals bijvoorbeeld additionele hulp en andere zaken

Vragen die tijdens onze coaching aan bod kunnen komen zijn:

  • Is er een daadwerkelijk sprake van een belemmering, en zo niet wat speelt er dan?
  • Is additionele hulp wenselijk, en zo ja welke?
  • Is de gekozen studie de juiste, en zo niet welke wel?
  • Wat kunnen we bij nodig doen om de studie weer soepel te laten verlopen?
  • Is het wijs te kiezen voor een andere richting, en zo ja, welke dan?

Jij, je studie en je toekomst zijn in deze het belangrijkst, en het spreekt voor zich dat alles wat we bespreken op vertrouwelijke basis wordt behandeld en verwerkt

Neem contact op!

Neem contact op!